Meny
20210618_160325

Ildri Katrine Aresvik Hals

Navn og alder:
 • Ildri Aresvik Hals, 1973 modell
Hvilken rolle har du i  Aure Sp:
 • Jeg sitter i kommunestyret og hovedutvalg for kommuneutvikling.
 • Jeg sitter også i styret for Aure Senterparti som nestleder og Senterkvinnekontakt
Når ble du medlem, og hvorfor valgte du Sp
 • Jeg ble medlem i 2018, og Senterpartiet var og er det partiet som best ser mulighetene for at folk skal bo og virke i hele landet vårt.
Hva er dine hjertesaker som lokalpolitiker?
 • Jeg er svært opptatt av at kommunen vår skal legge til rette for at ungdommer skal ha det godt her, og bli hørt og sett, og at de skal få mulighet til å påvirke egen framtid gjennom blant annet ungdomsråd, men også ved at barn og unges interessert bli ivaretatt ved å bli tilgodesett i budsjett og økonomiplan.
 • Lokal matproduksjon og å ivareta naturen som en svært viktig ressurs er også noe jeg brenner for.
Nevn 3 positive trekk ved Auresamfunnet:
 • Aure er et lite og oversiktlig samfunn, har fantastisk natur og vi har etterhvert fått et stort spekter av spennende og dyktige bedrifter og arbeidsplasser
Nevn 3 ting vi bør jobbe for å få til/endre/forbedre
 • Det vi bør bli flinkere til er å se kvalitetene og det unike ved akkurat denne plassen og markedsføre det på riktig måte.
 • Det siste punktet som må på agendaen framover gjelder ikke bare Aure, men alle kommuner rundt om: Vi må ha en plan ikke bare når det gjelder å tilpasse oss klimaendringene vi vet vil komme, men også en plan for å sikre uberørt natur og biologisk mangfold.
Hva ser du på som de viktigste sakene i Aure og Nordmørsregionen de neste 20 åra?
 • Det viktigste må være et godt samarbeid med omkringliggende kommuner og sørge for at vi peiler oss ut ei retning og drar sammen. At hver kommune i regionen skal slåss innbyrdes om tilflyttere og arbeidsplasser taper alle på, sammen er vi sterke.
 • Skal jeg nevne en konkret sak er det at primærnæringene igjen må løftes fram og få være grunnmur i samfunnet vårt, som garantister for ren og trygg mat, som bidragsytere til biologisk mangfold og ivaretakelse av kulturlandskap, og ikke minst som leverandør av tjenester og arbeidsplasser til mange andre sektorer.