Meny
Olav med gardsbruket

Olav Håkon Ulfsnes

Navn og alder:
 • Olav Håkon Ulfsnes, 1970 modell
Hvilken rolle har du i  Aure Sp:
 • Medlem av kommunestyret og Næringsutvalget
Når ble du medlem, og hvorfor valgte du Sp
 • Meldte meg inn i en alder av 29. Etter å ha overvært et kaotisk kommunestyremøte fant jeg ut at jeg måtte engasjere meg i lokalpolitikken.
Hva er dine hjertesaker som lokalpolitiker?
 • Langsiktig og bærekraftig utvikling av grendene i kommunen, inkludert sentrumene
 • God arealforvaltning for å sikre de langsiktige næringene, mat og energiproduksjon, i et evighetsperspektiv. For våre barn og barnebarn
 • Fornuftig offentlig pengebruk. Unngå sløsing.
Nevn 3 positive trekk ved Auresamfunnet:
 • Stort mangfold
 • Stor raushet og dugnadsvilje.
 • Åpent folkeslag som gjerne tar en ærlig diskusjon, ofte med godt humør.
Nevn 3 ting vi bør jobbe for å få til/endre/forbedre
 • Vi må forsøke å nøytralisere misunnelsen, jantelov og hersketeknikker. Det blir stilstans og avfolkning når dette er for fremtredende i samfunnet.
 • Vi må ønske, og hjelpe, hverandre til suksess. Da vil folk flytte til Aure, trives, og bli værende😊
Hva ser du på som de viktigste sakene i Aure og Nordmørsregionen de neste 20 åra?
 • Overgangen inn i fornybarsamfunnet. Dette blir en stor omveltning som har stor betydning for folk, på godt og vondt. Vi er nødt til å lykkes.
 • Sikre tilgang til fornybar energi, gjennom ny energiproduksjon i regionen og gode overføringslinjer inn i kommunen/regionen.
 • Skape nye næringer basert på lokale fortrinn.
 • Hjelpe frem gode initiativer.