Meny
Ole Bendik

Ole Bendik Nilsen

Navn og alder:
 • Ole Bendik Nilsen, 1980 modell
Hvilken rolle har du i  Aure Sp:
 • Varaordfører
 • kommunestyrerepresentant
 • formannskapsmedlem
Når ble du medlem, og hvorfor valgte du Sp
 • Ble medlem i 2014/2015 i forbindelse med at jeg ble spurt om å stå på liste til kommunevalget
 • Når jeg først skulle bevege meg inn i lokalpolitikken var det ingen tvil om hvilket parti som var rett for meg
 • Senterpartiet er det partiet som setter distrikt, landbruk og beredskap på dagsorden og alle de temaene er ting jeg er interessert og engasjert i
Hva er dine hjertesaker som lokalpolitiker?
 • Det er et vanskelig spørsmål fordi når man sitter i kommunestyre/formannskap og har den rollen jeg har, blir helheten viktig. Men jeg er opptatt av at kommunen skal levere gode tjenester til befolkningen, lokal næringsutvikling og beredskap.
Nevn 3 positive trekk ved Auresamfunnet:
 • Jeg opplever Auresamfunnet som oversiktlig, inkluderende og trygt.
Nevn 3 ting vi bør jobbe for å få til/endre/forbedre
 • Jeg tror den viktigste jobben vi kan gjøre fremover er at vi i fellesskap (politikere, adm, næringsaktører, innbyggere) klarer å bli enige om de overordnede målene for kommunen
  • Hvor er vi på vei?
  • Hva ønsker vi å få til?
  • Hvordan skal vi få det til?
 • Vi ser at kommuner som klarer å forenes om dette, ofte lykkes med målsetningene  Og da må vi også unne andre å lykkes med sine prosjekter.
 • Vi har alle forutsetninger for å lykkes i Aure!
Hva ser du på som de viktigste sakene i Aure og Nordmørsregionen de neste 20 åra?
 • For Nordmørsregionen tror jeg det blir viktig å styrke samarbeidet innad i regionen og stå samlet om store strategiske beslutninger. Det er viktig at de/vi legger tilrette for næringsutvikling og -etablering og her er tilgang på kraft et vesentlig punkt. Jeg tror for eksempel at olje- og gass-alderen ikke er forbi på mange år og at det er viktig at vi som region klarer å dra synergier av næringen og være med på utviklingen av denne. Det krever at vi står sammen og samarbeider godt slik at vi klarer å bevare og ikke minst styrke de gode fagmiljøene og aktørene vi har i regionen. Skulle gass og olje en dag bli overflødig, vil dagens aktører spille en viktig rolle i utviklingen av ny teknologi
 • Lokalt i Aure er det noen grå skyer i horisonten. Det er nødvendigvis ikke økonomi, men heller hvordan vi skal klare å møte de utfordringene vi vet møter oss. Vi vet med sikkerhet at vi får mange flere eldre å ta vare på. Det kommer til å bli en kjempestor utfordring for de kommunale tjenestene. Mange, meg selv inkludert, snakker om velferdsteknologi som løsningen på mye, men jeg tenker at vi fortsatt må ha hender og mennesker til å ta vare på andre mennesker. Utfordringene for kommunene blir å klare å skaffe de hendene. Og samtidig er det mange andre kommunale tjenester som skal leveres til befolkningen, så dette blir en stor utfordring i fremover
 • I tillegg er det selvfølgelig viktig å ha fokus på å øke innbyggertallet, være med på å skape flere arbeidsplasser og ikke minst å få de unge som flytter ut for en periode i forbindelse med utdanning, til å flytte tilbake.
 • Dette er et stort og  komplekst utfordringsbilde og fordrer at politikere, administrasjon, næringsliv og innbyggerne forøvrig drar i samme retning. Som lokalpolitiker tenker jeg at vi har et ansvar for å påvirke moderpartiene våre på Stortinget, for oss som har noen der, og påvirke de i størst mulig grad. Det er tross alt der de store og viktige beslutningene tas og som vi har sett de siste årene, kan de få store konsekvenser for små distriktskommuner som vår
 • Jeg ser lyst på fremtiden i Aure og tror at vi har alle muligheter til å lykkes på mange områder og vi har mange særdeles flinke ansatte som står på for innbyggerne våre. Jeg synes også at vi har startet en god prosess for å «rigge» oss for de utfordringene som ligger foran oss og er sikker på at hvis vi alle klarer å dra i samme retning kommer vi til å lykkes.