Meny
Tore Olav Melland_1

Tore Olav Melland

Navn og alder:
 • Tore Olav Melland. Bonde, 1968 modell
Hvilken rolle har du i  Aure Sp:
 • Sekretær i styret i Aure SP
Når ble du medlem, og hvorfor valgte du Sp
 • Medlem siden 1990. SP er det einaste partiet som er troverdige på distriktspolitikk inkl landbruk, og som aktivt motarbeider sentraliseringspolitikken til høyresida, inkl AP
Hva er dine hjertesaker som lokalpolitiker?
 • Tilrettelegge for næring
 • Gode kommunale tjenester
 • Støtte oppunder for å sikre ett aktivt idretts- og kulturliv
Nevn 3 positive trekk ved Auresamfunnet:
 • Gode muligheter for kultur-,idretts-, jakt- og friluftsaktiviteter

 • Aktivt næringsliv innen landbruk, industri og havbruk

 • Gode kommunale tjenester

Nevn 3 ting vi bør jobbe for å få til/endre/forbedre
 • Utfordrende å lokke jentene hjem igjen.
 • Utfordrende å holde folketallet oppe, å få en sunn alderssammensetning
 • Utfordrende å rekruttere fagfolk innen kommunale tjenester og til industrien
Hva ser du på som de viktigste sakene i Aure og Nordmørsregionen de neste 20 åra?
 • Viktig å bestå som egen kommune i fylket Møre og Romsdal
 • Viktig å få på plass ett godt helse- og fødetilbud på Nordmøre
 • Avgjørende viktig at det fra sentralt hold sikres en god økonomi i landbruket slik at antall aktive bønder mest mulig opprettholdes, og at vi får tilnærmet den aktivitet vi har i dag.
 • Landbruket skaper store ringvirkninger i en kommune og region