Meny
2022 Jan-Einar Gjerde, Møre og Romsdal

Jan-Einar Gjerde

 

 

 

Navn og alder:
 • Jan-Einar Gjerde, 1968 modell
Hvilken rolle har du i  Aure Sp:
 • Jeg er lokallagsleder / Lokallagsredaktør og studieleder for Aure Senterparti 
Når ble du medlem, og hvorfor valgte du Sp:
 • Jeg har vært medlem nesten hele mitt voksne liv.
 • Senterpartiet har alltid stått meg nært på grunn av min oppvekst og virke på gården og de grunnverdiene Senterpartiet står for – bygge samfunn nedenfra, nært folk, heie på mennesker som tar ansvar for eget liv, for fellesskapet og for naturen!
Hva er dine hjertesaker som lokalpolitiker?
 • Primærnæringene har alltid stått meg nært, så å være med å tilrettelegge for å bevare levende bygder og kystsamfunn er veldig viktig samt skape gode inkluderende lokalsamfunn.
 • Lokal forankra verdiskapning er viktig. Vi må ta godt vare på eksisterende industri samt jobbe for å skape flere lokale kompetanse-arbeidsplasser i Aure slik at ungdommene våre ønsker å flytte tilbake etter tid ute med utdanning og urbant liv 
 • Bidra til utvikling og at industrien rundt gassilandføringen på Tjeldbergodden blir styrket i sin omstilling mot det grønne skiftet
 • Støtte opp under og utvikle havbruksnæringene som gir store synergier mot vår etablerte industri! 
 • Tett samarbeid med våre nabokommuner
Nevn 3 positive trekk ved Auresamfunnet:
 • Trygt og godt både for ung og gammel i Aure. Vi har gode grunnskoler og godt utbygd helsevesen som ivaretar oss på en god måte
 • Kommunikkasjon - de fine bruene og veiene som er bygd er veldig positivt for at folk enkelt kan besøke hverandre - bli kjent med hverandre!
 • Variert næringsliv spredt over hele kommunen
Nevn3 ting vi bør jobbe for å få til/endre/forbedre
 • Større produksjon av lokal fornybar kraft og få bygd 420KV linje ut til Tjeldbergodden innen rimelig tid
 • Større grad av fram-snakking (være stolt av egen kommune) og et tettere samarbeid med kommunene nært oss (Kristiansund, Smøla og Heim)
 • Få etablert flere bærekraftige arbeidsplasser og tilrettelagte boliger
Hva ser du på som de viktigste sakene i Aure og Nordmørsregionen de neste 20 åra?:
 • Være tilrettelegger for lokalt næringsliv og gode lokalsamfunn og en pådriver for at Aure skal være et moderne samfunn som følger utviklinga, og da er blant annet fiber til alle utrolig viktig
 • Fastlandsforbindelse med Kristiansund og Smøla slik at vi kan ble en enda tettere bo og arbeids-region
 • I lag med våre naboer - ta i bruk en større del i hav-rommet en i dag. Enorme muligheter for å bærekraftig matproduksjon
 • Reiseliv - utvikle Aure som en ledende reiselivsdestinasjon basert på våre lokale fortrinn, vill og vakker kystnatur, vennlig folk og en hjortestamme som få kommuner kan vise til
 • Til sist - ikke ta ting for gitt! Årsak til at vi har det bra i Aure er at vi har hatt veldig mange flinke folk som i årtier har tilrettelagt og tatt fornuftige valg. Vi må vedreføre arven ved å ta vare på det nære rundt oss og huske på  - Ha respekt for hverandre, hvert menneske er unikt og uerstattelig, og menneskeverdet er ukrenkelig og overordnet andre verdier.