Nær folk i hele Norge!

Valgliste

Kandidatnr Navn Fødselsår
1 Magnhild Vik 1972
2 Torbjørn Rødstøl 1949
3 Kai Roger Sande 1982
4 Åse Margaret Leren 1954
5 Beate Kristin Brude 1986
6 Per Egil Solli-Mork 1974
7 Aslak Heinåli 1972
8 Anne Grete Løvik Kjersem 1975
9 Bård Andreas Henriksen 1990
10 Yngve Olaf Schei 1946
11 Jostein Reiten 1947
12 Håkon Farkvam Thorstensen 1993
13 Kristian Langseth 1995
14 Kjell Arne Lybergsvik 1952
15 Svanhild Karin Dahle 1943
16 Odd Inge Sande 1956
17 Elise Langseth 1995
18 Torbjørn Ådne Bruaset 1944