Innkalling, sakliste og program, pdf for nedlasting.

Oppdatert sakliste og program, pdf for nedlasting

Årsmelding Senterpartiet i Sør-Trøndelag, pdf for nedlasting. Oppdatert 6.2.18

Årsmelding Senterpartiet i Nord-Trøndelag, pdf for nedlasting.

Regnskap 2017 Sør- og Nord-Trøndelag, pdf for nedlasting.

Arbeidsplan og budsjett 2018 Trøndelag Senterparti, pdf for nedlasting.

Valgkomiteens innstilling, pdf for nedlasting.

Høring - Reviderte etiske retningslinjer

Resolusjonskomiteens forslag til seks resolusjoner

Oppdatert resolusjon 7, Oppgavemeldinga

Oppdatert resolusjon 3, Jordvern må styrkes

Øvrige resolusjonsforslag som har kommet inn til komiteen vil komiteens leder orientere om videre behandling av i møtet. (Noen foreslås oversendt fylkesstyret, andre programkomiteen, stortingsgruppa el.) 

Påmeldingsskjema:

Rull nedover i skjemaet under, eller åpne i nytt vindu her. (mobilvennlig)

Her ser du hvem som er påmeldt så langt.