Meny

Avgift på oppdrett betyr kroken på døra

Avgift for oppdrettsnæringen – kroken på døren?

Vi mener at oppdrettsnæringen er blitt en særdeles viktig næring for svært mange kyst-kommuner i landet. Derfor støtter vi næringen fullt ut og vil bidra til en positiv og ekspansiv utvikling for næring i årene som kommer. Næringen har imidlertid en del utfordringer som de jobber med å løse, før veksten i næringen kan tilta. En ting er miljøutfordringene, en annen er tilgangen på sjøarealer i fremtiden. Her trenger næringen venner og noen bedre venner enn kommunene kan de ikke finne. 

Vi ser nå at tilgangen på areal kan komme til å bli en stor utfordring i årene fremover.  Det kan løses om næringen er villig til å betale en form for leie til lokalsamfunnene for deres bruk av fellesskapets arealer. Mange oppdrettere ser heldigvis dette.  De ikke bare støtter, men faktisk ber om en arealavgift, eller en form for ressursrente som skal bringes tilbake til lokalsamfunnene.

Tidlig i sommer kunne vi lese fra fremtredende høyrerepresentanter i fylket at det Stortinget med Senterpartiet i spissen nå har bedt om å få presentert et forslag på er en dobbeltbeskatning. Dette er en høyst urimelig påstand, i og med at det som er tenkt innført tilsvarer den avgiftslettelsen på 0,45 % i eksportavgiften som Høyre og FRP har gjennomført de siste årene, fra 0,75 % til dagens 0,30 %. 

I tillegg er forslaget fra Stortinget slik innrettet at avgiften ikke skal gjelde bearbeidet laks, slik at man ikke skal legge avgift på fiskeprodukter som genererer innenlandsk merverdi. Det betyr at verdien av å videreforedle og dermed skape innenlands arbeidsplasser øker. Det burde jo de partier som ellers heier på flere arbeidsplasser bejublet.

Nå har Stortingsflertallet med Sp i spissen har bedt regjeringen om å komme tilbake med en utredning og et opplegg i forbindelse med Statsbudsjettet for 2018 som skal tilgodese kommunene for oppdrettsnæringens bruk av deres sjøarealer. Det er visst både Høyre og Frp sine toppkandidater i Nordland imot. Det burde forundre flere enn Sp.

Dette vil ikke sette viktige arbeidsplasser i distrikts-Norge i fare, slik det påstås, men derimot være med på å sikre næringen tilgang til arealer i fremtiden, samtidig som det også er med på å sikre tjenestetilbudet rundt om i kystkommunene til de som jobber i nettopp denne næringen.  En virkelig gladsak for kyst-Norge!

 

Willfred Nordlund

Asle Schrøder

Stortingskandidater Nordland Sp