Meny

En uverdig Flyktningpolitikk

På partiets Landsmøte i Trondheim i helgen, holdt Iren Beate Teigen et flammende innlegg om hva hun selv og Nordland Senterparti opplever som en uverdig Flyktningpolitikk. Levende mennesker med følelser og behov på flukt fra forfølgelse og nød, - behandles vilkårlig nærmest etter forgodtbefinnende. I verdens beste og lykkeligste land, - sømmer ikke det seg.

Gjennom de tre siste årene har vi sett en enorm flyktningestrøm i Europa. Bildene som har blitt presentert i media har vært hjerteskjærende og man kan bare tenke seg alle de skjebnene som fortsatt lever i usikkerhet, frykt og press den dag i dag.

Regjeringens prognoser for 2016 ble ikke i nærheten av det vi var forespeilet. I mai 2016 tok Norge imot 195 asylsøkere. På samme tid reiste 20.000 mennesker over Middelhavet.

Et enormt antall mennesker bor i provisoriske leire i Sør-Europa hvor de knapt får dekt sine grunnleggende menneskelige behov. Vi kan ikke se på at menneskerettighetene overtredes på en slik måte. Dette er ikke levekår vi ville unnet våre egne barn. Ei heller skal vi unne vår neste en slik uverdig behandling.

Noen mener at det er fullt i Norge og at vi ikke har plass til flere. Jeg vil avvise denne påstanden; vi har i alle fall plass i Nordland.

Videre ser vi at Norge framstår som ledende i feltet når det gjelder å sende hjem mindreårige flyktninger, nedleggelse av asylmottak, - også i Nordland. For eksempel Nesna som har fungert over mange år. Bakgrunnen er at det ikke lenger er behov.

Den siste tiden har vi også sett at regjeringen fører en flyktningpolitikk som rykker opp familier som har integrert seg godt, har lært seg vårt språk, forsørger seg selv og har bygget opp sin familie her, i vår nasjon, Norge. Disse skal nå sendes ut. Dette begynner å likne på forfølgelse, og Senterpartiet kan ikke stille seg bak en slik politikk.

Senterpartiets flyktningpolitikk: 

– skal være streng men rettferdig.

– skal hensynta menneskerettighetene

– skal ikke være noe våre neste generasjon klandrer oss for. 

– skal under ingen omstendighet anses som en videreføring av den politikk som regjeringen har stått for i den siste perioden.

Senterpartiet skal ha en flyktningpolitikk i Norge som er medmenneskelig, etisk, godt forankret og godt planlagt. Med kort behandlingstid, klare rettigheter og plikter, god integrering og støtte for de kommunene som stiller opp med sin frivillighet, økonomi og infrastruktur for å tilrettelegge for det som er vårt felles ansvar – Å ivareta vår neste.

Flyktningpolitikken har blitt sentralisert under denne regjeringen. Viktige mottak som er lagt ned I Nordland hvor alt ligger til rette for god integrering. Disse må tilbake.