Meny

Godkjenn lærerutdanninga

Godkjenn lærerutdanninga 

Sp var eneste partiet som stemte mot "avskiltingen" av lærere. (I ettertid har SV og KrF sagt at de stemte for ved en feil.) 

Sp er for kompetansekravet, men sterkt i mot at det skal gis tilbakevirkende kraft. Det er feil å "avskilte" en lærer med godkjent lærerutdanning fra før 2014. Det er mistillit ovenfor mange lærere som har verdifull undervisningserfaring. Vi viser lærerne tillit 

Sp vil endre kompetanseforskriften slik at lærere utdannet før 2014 beholder undervisningskompetansen i samtlige basisfag. Slik det er nå kan vi risikere at erfarne lærere slutter, og må erstattes med ansatte uten formell kompetanse.

 Siv Mossleth

Stortingskandidat

Nordland Senterparti

 .