Meny

Program - fylkesårsmøtet 2019

Sted: Radisson Blu hotell, Bodø. Start kl. 12:00

Lørdag 9. februar

12.00 - 13.00
Frammøte og Lunch.
 
13.00 - 13.15
Åpning av årsmøtet: Fylkesleder Svein Eggesvik

Opprop: Fylkesstudieleder Jan Otto Fiplingdal
 
Forretningsorden: Fylkesleder 

Sak 1. Konstituering

Forslag - lørdag

Forslag - søndag

 

Valg av møteledere

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Carl Einar Isachsen

Lillian Rasmussen

 

Rune Berg

 

Valg av referenter

1 Senterungdom

 

 

 

Valg av tellekorps

Forslag:
Bente M. Ness, leder

Eilif Trælnes

Iren Beathe Teigen

Anders Forstun

 

 

Valg av 2 til å
underskrive Protokollen.

Forslag:
Siv Mossleth og
Karl Hans Rønning

Svein Nilsen (Vara)

Sak 2. Generaldebatt

13.15 - 15.20Fylkesleder Svein Eggesvik
Fylkesleder Senterungdommen
Gruppeleder Kurt Jenssen
Stortingsrepr. Willfred Nordlund
Stortingsrepr. Siv Mossleth

Pause

15.30 - 16.30

Generaldebatten fortsetter

Sak 3. Årsmøte ihht. vedtektene

16.30 - 19.00

 

Årsmelding

Svein Eggesvik

 

Regnskap og Budsjett

Margith E. Moen

 

 

 

 

Valg

Magnus Myrvoll

 

Honorarer og Kontingent

Jan Otto Fiplingdal

 

20:00

 Festmiddag

 

 

 

Søndag 11. februar

09.00 - 10.00

Sak 4. Innkomne politiske saker

 

10.00 – 10.45

Sak 5: Organisatoriske saker

10.45 – 11.00

Pause – innsamling til CARE

 

11.00 – 11.45

Ordet fritt                                    

11.45 – 12.00

Oppsummering/avslutning v/ Fylkesleder