Meny

Svar på tiltale

Tilsvar: Jøsevold bør på skolebenken

Martin Jøsevold beskylder i flere av avisene på Helgeland, i flere omganger, Senterpartiet for å ikke bry seg om høyere utdanning. I særdeleshet ved den gamle Høyskolen i Nesna, nå Nord Universitet, Nesna.

Det er jo en kjent taktikk å gi andre en mening de ikke har for deretter å argumentere kraftig mot. Den kunsten innehar tydeligvis Jøsevold. Jeg var faktisk i tvil om jeg skulle ta meg bryet med å svare på jåsset fra Jøsevold om hva Sp måtte mene eller ikke. 

Det Jøsevold burde gjort er å sette seg på skolebenken hos, eller ta seg en tur til den gamle høyskolen på Nesna som jo er Nord –Norges nest eldste institusjon for høyere utdanning.

Der hadde han funnet at det ikke er uten grunn at Senterpartiets skolepolitiske talsperson, Stortingsrepresentant Anne Tinglestad Wøien fra Oppland er en populær dame i miljøet ved den tidligere høyskolen. Hun har flere ganger har fått invitasjon til å holde åpningstalen ved skolen. Hun har også tatt seg tid til å besøk. Det er jeg som senterpartist fra Nordland meget glad for.

Jøsevold har ikke brukt veldig mye tid på å undersøke faktum i saken, noe som burde være obligatorisk for en tidligere(?) journalist. Da hadde han oppdaget at Sp langt fra har sittet stille i båten. Det krever et par søk på nettet.

Jeg kan berolige Jøsevold med at det er Sp som har vært mest opptatt av strukturendringene i høyere utdanning. Vi har også advart mot de mulige konsekvensene av høyskolereformen. Faktisk brukte vi mye tid i trontaledebatten sist for å snakke om ulempene med reformen. Vi har vært og er kritisk til reformen slik den ble bebudet gjennomført. Enda en reform hvor formålet er vagt og de potensielle konsekvensene for de viktige mindre studiestedene store.

Hvorvidt det er mulig å reversere denne reformen er jeg usikker på. Det er likevel mulig å endre finansieringssystemet, noe Sp har argumentert for uavhengig av reformen, og innrette det slik at det gir rom for de mindre studiestedene.

Etter Senterpartiets mening har nettopp den desentrale modellen før høyere utdanning ført til at vi har hevet kompetansenivået over hele landet og bidratt til lokal og regional næringsutvikling. Det burde vi fortsette med i fremtiden!

 

Willfred Nordlund

1.      Kandidat Stortingsvalget Nordland Senterparti