Meny

Innkalling til årsmøte i Hattfjelldal Senterparti

Geir Chr. Opdahl

Sted: Kommunestyresalen på Rådhuset

Dato: 06.11.17

Tid: 19.30

Saksliste:

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Referenter
 5. Godkjenning av årsmelding
 6. Regnskap
 7. Innkomne saker
 8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår
 9. Valg

  1. Leder, Malin Torgersen tar ikke gjenvalg.
  2. Styremedlem, Kjetil Sjåvik tar ikke gjenvalg. Malin Torgersen ønsker å stille.
  3. Studieleder, Kjetil Sjåvik tar ikke gjenvalg. Malin Torgersen ønsker å stille.
  4. Styremedlem, Harald Lie stiller til gjenvalg.
  5. Styremedlem, Ellen Hoff Krutådal tar ikke gjenvalg.Valgkomitéen finner kandidat.
  6. 1. Varamedlem, Kjetil Sjåvik ønsker å stille.
  7. 2. Varamedlem, Benny Gullholm ønsker å stille.
  8. 3. Varamedlem, Hermann Lande ønsker å stille.
  9. Valgkomitéen, 1 skal ut og 1 ny skal inn.
  10. Revisorer, valgkomitéen spør om Solveig og Ola tar gjenvalg.
  11. Utsendinger til fylkesårsmøte.

 10. Avslutning