Meny

 

Fylkesårsmøte 2024


9.-10. Mars
Quality Hotel Strand (Gjøvik)

På denne sida vil du kunne finne program, praktisk informasjon og sakspapir til Fylkesårsmøtet
(kommer nærmere årsmøtet, men hold av datoen allerede nå)

Viktige Frister:

20. Januar - Påmelding

14. Februar - Innsending av saker

14. Februar - Innsending av Resolusjoner

Program:

Kommer nærmere fylkesårsmøtet...

Saksliste:

 1. Åpning ved fylkesleder 

 2. Opprop 

 3. Konstituering 

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

  2. Valg av to møteledere 

  3. Valg av to møtesekretærer og tellekorps 

  4. Valg av to til å skrive under møteprotokollen  

  5. Vedtak om åpent eller lukket møte 

 4. Innledere 

 5. Innkomne saker 

 6. Generaldebatt

 7. Årsmelding 2023

 8. Regnskap 2023

 9. Arbeidsplan 2024

  1. Arbeidsplan 2024

  2. Prosess om fremtidig struktur

 10. Budsjett 2024

 11. Valg

  1. Fylkesstyre

  2. Valgkomite for neste fylkesårsmøte

  3. Nominasjonskomite for stortingsvalget 2025

 12. Fastsettelse og beregning av antall valgte utsendinger fra lokallagene til fylkesårsmøte og nominasjonsmøte

 13. Resolusjonsbehandling

 14. Avslutning 

Resolusjoner:

Kommer nærmere fylkesårsmøtet...

Kontakt oss:

Fylkessekretær: Camilla Aaseth, [email protected] / 992 44 339
Organisasjonssekretær: Oliver Kvarberg, [email protected] / 948 01 680
Ungdomssekretær: Jostein Visdal, [email protected] / 976 73 109