Meny
2020 hovudlogo RGB 1200px

Fylkesårsmøte Oppland Sp 20/2

Fylkesårsmøtet i Oppland Senterparti for 2021 blir digitalt, og avhold lørdag 20. februar. Her finner du program og sakliste:

Saksliste for fylkesårsmøte i Oppland Senterparti

 1. Åpning ved fylkesleder
 2. Opprop
 3. Konstituering    
  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av to møteledere
  3. Valg av to møtesekretærer og tellekorps
  4. Valg av to til å skrive under møteboka
  5. Vedtak om åpent eller lukket møte
 4. Innledere
 5. Innkomne saker
  1. Innkomne saker må sendes fylkesstyret innen 06.02.
 6. Generaldebatt
 7. Årsmelding 2020
 8. Regnskap 2020
 9. Arbeidsplan 2021
 10. Budsjett 2021
 11. Valg
 12. Resolusjoner
 13. Avslutning

 

Program for fylkesårsmøte i Oppland Senterparti

10.00 Velkommen, opprop, konstituering

10.30 Årsmelding, Regnskap, Arbeidsplan og budsjett, innkomne saker

         Fylkesleder – 5 min

         Gruppeleder – 5 min

         Stortingsgruppas tale – 5 min

         SUL sin tale – 5 min

         SK sin tale – 5 min

11.15 Valg

11.30 Resolusjonene presenteres

11.45 Pause, lunsj

12.30 Generaldebatt

14.00 Resolusjonsbehandling

15.00 Pause

15.15 Tale fra partiledelsen

16.00 Møtet heves

 

Gjennomføring av generaldebatten:

Hvert lokallag får et innlegg hver i generaldebatten, Senterungdommen og Senterkvinnen får to. Hvert innlegg kan vare opp til 3 minutter, det gis anledning på 2 replikker med svarreplikk på 30 sekunder hver.