Meny

Senterpartiet vil bygge Oppland

Senterpartiet presenterer i dag sitt alternativ til Nasjonal transportplan (NTP). Senterpartiet mener den totale planrammen for NTP må økes med 7,17 milliarder for å nå vårt mål om et transportsystem i hele landet.

Senterpartiets alternativ har en bedre fordelingsprofil enn regjeringen, vår NTP ivaretar hele landet på en bedre måte. Det var stor skuffelse i Gudbrandsdalen da regjeringen la fram sitt forslag til NTP. Den viste at penger til fortsatt utbygging av E6 forskyves. Regjeringen holdt ikke sitt løfte om mer sammenhengende utbygging av veg. For Senterpartiet er det viktig med gode veger over hele landet. Både for næringsdrivende som kjører tungtransport og for pendlere som benytter vegen er det avgjørende å komme trygt og raskt fram.

E6, Sjoa-Otta

Senterpartiet bevilger 900 millioner, 800 mer enn regjeringen, i perioden 2018-2023, slik at dette prosjektet framskyndes. Dette er viktig for å få en helhetlig utbygging på strekningen. Med regjeringens alternativ vil ikke dette prosjektet startet opp før sent i 2023.

E6, Elstad – Frya

Senterpartiet bevilger 2250 millioner, 2000 millioner mer enn regjeringen, til oppstart av dette prosjektet.