Meny

Spørsmål til justisministeren

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien har fått svar på sitt spørsmål til justisministeren

Wøien sitt spørsmål var hva statsråden vil gjøre for at også mindre tingretter får ta del i digitaliseringen av tingrettene. Bakgrunnen for spørsmålet er at regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektivitetsreform har ført til kutt i bevilgningene til domstolene. Kuttene i budsjettene til domstolene har ført til økt saksbehandlingstid. For sivile saker har dette ført til at saksbehandlingen for sivile saker i Gjøvik tingrett økt fra 155 dager i 2015 til 189 dager hittil i 2017.

De tolv største tingrettene er med i prosjektet som skal digitalisere tingrettene, men ikke mindre tingretter som f.eks. Gjøvik. Omstilling til ny teknologi vil kunne gi mer effektiv saksbehandling i domstolene, men det er ikke mulig å legge om til en digital hverdag med kutt i de årlige budsjettene.

I justisministeren sitt svar er det ingen tegn til bedring i situasjonen. Han skriver han blant annet at det jobbes med å utrede endringer i domstolstrukturen.

Hele svaret kan du lese her:

Spørsmål til justisministeren