Meny

Spørsmål til justisministeren

Sist endret: 19 09 2017

Stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien har fått svar på sitt spørsmål til justisministeren

Wøien sitt spørsmål var hva statsråden vil gjøre for at også mindre tingretter får ta del i digitaliseringen av tingrettene. Bakgrunnen for spørsmålet er at regjeringens såkalte avbyråkratiserings- og effektivitetsreform har ført til kutt i bevilgningene til domstolene. Kuttene i budsjettene til domstolene har ført til økt saksbehandlingstid. For sivile saker har dette ført til at saksbehandlingen for sivile saker i Gjøvik tingrett økt fra 155 dager i 2015 til 189 dager hittil i 2017.

De tolv største tingrettene er med i prosjektet som skal digitalisere tingrettene, men ikke mindre tingretter som f.eks. Gjøvik. Omstilling til ny teknologi vil kunne gi mer effektiv saksbehandling i domstolene, men det er ikke mulig å legge om til en digital hverdag med kutt i de årlige budsjettene.

I justisministeren sitt svar er det ingen tegn til bedring i situasjonen. Han skriver han blant annet at det jobbes med å utrede endringer i domstolstrukturen.

Hele svaret kan du lese her:

Spørsmål til justisministeren