Meny

Datoplan

Månad

Dato

Kva

Februar

25.-26.

Fylkesårsmøte

Mars

07.

Fylkesstyremøte

 

28.-29.

Landsstyremøte (ein frå AU deltek)

April

06.

Fylkesstyremøte

 

20.

Regionmøte Randsfjordregionen – Utsatt (gjennomført 30.8)

 

25.

Regionmøte Valdres

Mai

3.

Regionmøte Nord-Gudbrandsdal – Utsatt (skal skje i okt.)

 

5.

Regionmøte Gjøvik/Toten - Utsatt (gjennomført 13.6)

 

6.-7.

Samling på Gjøvik

 

11.

Regionmøte Sør-Gudbrandsdal

 

20.-22.

Landskonferanse for lokallagsledere (nasjonalt arr.)

 

24.

Fylkesstyremøte

Juni

08.

AU-møte med tilsette på kontoret (Hed/Opp) – utsatt

 

13.

Regionmøte Gjøvik/Toten

August

22.-23.

Ordførerkonferanse (nasjonalt arr.)

 

24.

Fylkesstyremøte

 

30.

Regionmøte Randsfjordregion

September

13.

Møte med alle ledere av nominasjonskomiteer i Oppland

 

14

Telefonmøte med fylkesting og storting

 

19.-20.

Fylkespolitisk konferanse (nasjonalt arr.)

 

26.

Fylkesstyremøte

Oktober

12.

Telefonmøte med fylkesting og stortinget

 

xx

Regionmøte Nord-Gudbrandsdal

 

24.-25.

Landsstyremøte (ein frå AU deltek)

 

26.

Fylkesstyremøte

Nov

12.

Nominasjonsmøte for lista til fylkesvalet, saman med Hedmark på Hamar

 

16.

Telefonmøte med fylkesting og storting

Desember

05.

Fylkesstyremøte

 

14.

Telefonmøte med fylkesting og storting