Meny

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 fra samarbeidspartiene Senterpartiet, Høyre, Venstre, KrF og FrP.

En økonomiplan for en kommune i utvikling, for det forebyggende og lærende arbeidet for barn og unge og en trygg og sikker alderdom.
Dette dokumentet vil beskrive endringene og tilleggene til det fremlagte forslag til styringsdokument fra rådmannen.

Innledning:
For samarbeidspartiene har det i utarbeidelsen av denne økonomiplanen vært viktig å sikre innbyggerne tilgang til de tjenester som bidrar til utvikling av kommunen. Det være seg gjennom å bedre å bedre skolemiljøene og det forebyggende arbeidet til barn og unge, tydeligere satsing på næringsutvikling for å skape flere arbeidsplasser, optimalisering av kommunens samlede kompetanse innenfor kultur, idrett og arenadrift eller å sikre våre eldre en trygg og sikker alderdom. Vi har også vært opptatt av å sikre de ansattes mulighet til å ha hele stillinger gjennom å gi kommunen tilgang til hele verktøykassen på dette området ved å oppheve vedtaket om at Gjøvik kommune skal følge gammel arbeidsmiljølov.

Her finner du hele dokumentet: