Hele lista:

Stortingsrepresentant Ivar Odnes, Østre Toten

Født på Lillehammer, oppvaksen i Vågå og bur på Østre Toten. Gift med Jorun, far til 2 + 5 lånebarn. 

Byggmeister, folkemusikar og fylkesvaraordførar. Har med fartstid i kommune, fylke og vararepresentant på Stortinget, ei brei erfaring som politikar. Som fylkesleiar i 8 år kjenner eg organisasjonen og fylket godt. Gjennom den perioda så gjekk Oppland Sp frå samarbeid med høgresida til å samarbeide med Ap, Sv og KrF. Eg er ein lagbyggjar som likar å skape gode politiske løysingar på tvers av partiene. Personlege eigenskapar: Set pris på møte med folk, høg arbeidskapasitet, kreativ og likar å arbeider langsiktig. Mål for stortingsvervet er å arbeide for ei utvikling som kjem heile Oppland til gode.

ivar.odnes@oppland.org

Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand, Øystre Slidre, Senterungdommen

Yrke: Lektor i realfag

Politiske verv i dag: Leder i Ås Senterstudenter, Kommunestyre – og formannskapsmedlem i Øystre Slidre

mks@sp.no

1.vara Bengt Fasteraune, Dovre

Yrke: Ordfører i Dovre

Politiske verv i dag: Ordfører, fylkesleder i Oppland Senterparti, sentralstyremedlem i Senterpartiet, leder nasjonalparkstyret Rondane-Dovre,    leder i nasjonalparkstyret Dovre-Sunndalsfjella

Bengt.fasteraune@dovre.kommune.no