Meny
Stortingsvalgliste 2021

Stortingsvalgliste 2021

Sist endret: 23.08.2021

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold, Kjerstin Wøyen Funderud og Lars Vegard Fosser er i kveld nominert til de tre øverste plassene på Østfold Senterpartis stortingsliste. – Vi vil bidra til å sette Østfold på den politiske dagsorden, sier de tre. Kampen for grønne arbeidsplasser, tjenester nær folk i hele Østfold og oppløsning av Viken står høyt på Senterpartiets dagsorden før stortingsvalget.

Stortingsvalglista inneholder kandidater fra hele Østfold, med god bredde i alder og erfaring. Lista har noen nykommere og flere av fylkes ordførere med solid politisk bakgrunn. Felles for alle er et brennende engasjement for tjenester nær folk i hele fylket.

- Jeg gleder meg til å drive valgkamp for det Østfold og det Norge jeg er glad i. Da trenger vi å ta hele fylket i bruk, bidra til å omstille og styrke industrien og næringslivet og reversere Viken, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (42), som er inne i sin første periode på Stortinget. Han slår også fast at Senterpartiet sier nei til tvangssammenslåing av kommuner. Myhrvold er fra Trøgstad i Indre Østfold.

2. kandidat Kjerstin Wøyen Funderud (50) er tidligere ordfører i Våler, og jobber i dag som leder i Storbedriftsavdelingen i Skatteetaten.

- Valget til høsten blir et veldig viktig valg for Østfold og for Senterpartiet. Vi ønsker gode tjenester nær folk, og vil gi folk i Østfold trygghet for hverdagen, familien og jobben. Jeg er glad og stolt for å få være med å drive valgkamp for å sikre Ole Andre Myhrvold 4 nye år på Stortinget.

Senterungdom Lars Vegard Fosser (22) ble valgt som 3. kandidat. Han er kommunestyrerepresentant i Rakkestad, og tidligere politisk praktikant i Senterpartiets hovedorganisasjon.

- Stortingsvalget neste år er særdeles viktig. Dette er det viktigste valget siden EU-kampen i 1994. Norge trenger en tydeligere klimaprofil. Jeg ønsker en realistisk, rettferdig og gjennomførbar klimapolitikk. Jeg vil også kjempe for at elever skal ha en kort vei til skolen, at tettstedene skal få nærpolitiet tilbake og pendlertilbudet til og fra Østfold. Jeg er svært takknemlig for tilliten fra nominasjonsmøte, sier Lars Vegard Fosser.

Sp-kandidatene peker ellers på utbygging av sykehuset på Kalnes som en viktig sak neste periode, i tillegg vil de fortsette å slåss for bedre kapasitet på Østfoldbanen med flere avganger og raskere reisetid og ferdig stillelse av E18.

- I tillegg vil vi som alltid i Senterpartiet fortsette å kjempe for bedre kommuneøkonomi. Det er i kommunene tjenestene skapes, og for å sikre gode skoler, et godt omsorgstilbud og levende lokalsamfunn er kommunens økonomi avgjørende.

Elin Tvete fra Fredrikstad og Johan Edvard Grimstad fra Råde ble valgt på henholdsvis 4. og 5. plass.

 

Østfold Senterpartis stortingsvalgliste:

1.    Ole Andre Myhrvold, Indre Østfold,978
2.    Kjerstin Wøyen Funderud, Våler, 1970
3.    Lars Vegard Fosser,Senterungdom / Rakkestad,1998
4.    Elin Tvete, Fredrikstad, 1976
5.    Johan Edvard Grimstad, Råde, 964
6.    Karoline Fjeldstad, Rakkestad, 1979
7.    Svend Saxe Frøshaug, Indre Østfold, 1963
8.    Henriette Gausdal, Sarpsborg, 1983
9.    Tor Petter Ekroll, Moss, 1964
10.    Anna Marie Halvorsrud, Senterungdom / Marker, 2002
11.    Håkon Tolsby, Aremark, 1965
12.    Anne-Grethe Larsen, Skiptvet, 1965
13.    Reidar Kaabbel, Våler, 1974
14.    Torhild Grimseth Huseby, Halden, 1977
15.    Theodor Bye, Marker, 1980

Denne artikkelen ble først publisert 16.02.2021