Meny
Bli medlem
2019 Annette Lindahl Raakil, Østfold - portrett

Annette Lindahl Raakils innlegg i programdebatten

Det er på tide at tilhørighet, trygghet og samhold blir en del av tankegangen til de som skal planlegge byene og tettstedene våre. Hvordan vi fysisk utformer samfunnet sier også noe om hvordan folka som bor der blir.

Publisert: 07.06.2021 #Østfold

Kjære landsmøte,

Landet vårt er mangfoldig: Høye fjell, flate jorder, store byer og små bygder. Hvordan landet vårt utvikler seg rent fysisk går sakte og fort på en gang. Plutselig var byene fulle av klosser, og bygdene tømmes for folk. Og vi husker ikke helt hvordan det skjedde.

De statlige planretningslinjene er med på å forme landet vårt fysisk. I dag er disse retningslinjene med på å forsterke sentraliseringa. Alt skal være så kompakt, samme om man er i Hurdal eller Bergen, og ifølge dagens politikk er det faktisk ofte bedre å bygge på matjord i tilknytning til en togstasjon enn å bygge på en fjellknaus et stykke fra bussen.

Vi er nødt til å kunne ha to tanker i hodet samtidig nå. Hele landet ser hverken ut som Torsnes eller Grünerløkka. I byene må vi fortette for å hindre byspredning. Det er bra for klimaet og jordvernet. Men dette landet består ikke bare av byer.

Derfor bør det være et overordna mål om at retningslinjene skal legge til rette for vekst og utvikling i hele Norge, og bidra til en balansert utvikling mellom bygd og by.

Etter halvannet år med pandemi har det vært mange som har ment mye om hvordan både reisevaner og arbeidslivet vil endre seg. Blir det mer hjemmekontor også i framtida? Kommer like mange til å pendle inn til byen for å jobbe hver dag? Eller er denne tida en mulighet til å tenke litt annerledes om byutvikling fremover?

Vårt svar er at en balansert utvikling mellom by og distrikt fører til bedre lokalsamfunn, høyere bokvalitet og bolyst begge steder. Får man til en balansert vekst vil Osloboerne slippe for stor trengsel på trikken, samtidig som næringslivet og lokalbutikkene på bygda består.

Kommuner med spredtbygde områder må kunne bygge slik at man opprettholder skoler og nærbutikker. I tillegg må også vern av dyrka mark inn som sentral målsetting i alt planleggingsarbeid.

Det er på tide at tilhørighet, trygghet og samhold blir en del av tankegangen til de som skal planlegge byene og tettstedene våre. Hvordan vi fysisk utformer samfunnet sier også noe om hvordan folka som bor der blir.

Denne artikkelen ble først publisert 07.06.2021