Meny

Barnefattigdom

Elin Tvete 32998212033_95de6a9b27_o (1)
Elin Tvete

Ett av ti norske barn vokser opp i fattigdom.

Senterpartiet foreslår derfor målrettede tiltak for å redusere barnefattigdom, slik at alle barn er sikret en grunnleggende mulighet til deltagelse og velferd. Vi vil styrke og utvide ordningen med hjemmeassistent for praktisk hjelp i hjemmet for familier med stor omsorgsbyrde eller som midlertidig er i en vanskelig situasjon.  

Norge er et godt land å vokse opp i, men alt for mange barn får ikke være en del av fellesskapet. 100 000 norske barn vokser opp i fattigdom ifølge en rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Senterpartiet foreslår målrettede tiltak for å redusere barnefattigdom, slik at alle barn er sikret en grunnleggende mulighet til deltagelse og velferd. Vi vil styrke og utvide ordningen med hjemmeassistent for praktisk hjelp i hjemmet for familier med stor omsorgsbyrde eller som midlertidig er i en vanskelig situasjon. Ett av ti norske barn vokser nå opp i fattigdom.

Senterpartiet har foreslått tilskudd mot barnefattigdom, 25mill, herunder øremerket tilskudd til sommerferie for familier med rusproblemer, tilskuddsordning for å følge opp barn av psykisk syke og rusavhengige og andre tilskuddsordninger for å bekjempe barnefattigdom i storbyer og foreldrestøtte i kommunene. Dette er brannslukking, den virkelige bekjempelsen av barnefattigdom skjer hver dag, i små og store politiske beslutninger, vi må sikre like vilkår og muligheter for alle! Senterpartiet vil utjevne sosiale forskjeller, blant annet gjennom at forsørgere har inntektsbringende arbeid, gode ytelser for de forsørgere som ikke kan være i arbeid, at skatte- og avgiftspolitikken er rettferdig og solidarisk og et godt utbygd offentlig velferdstilbud.