Meny

Gode lokalsamfunn gir trygghet

Per Inge Bjerknes.png
Per Inge bjerknes

Oversiktlige lokalsamfunn er Norges viktigste rom for å knytte bånd og hindre at flere faller utenfor. I Stortingsvalget tar du stilling til om du ønsker reformer der nærheten svekkes, eller om du vil si som Senterpartiet: I omskiftelige tider er trygghet i nærmiljøet viktigere enn noen gang.

I Eidsberg står vi midt oppi en intens debatt om skolestruktur. Senterpartiet har gått til valg på å bevare og videreutvikle eksisterende skoler, både grendeskolene, Mysen skole og Eidsberg ungdomsskole, og den kampen akter vi å vinne. Grunnen er at dette sikrer et variert og godt tilbud til elevene, og samtidig styrker vi nærmiljøet skolen er en del av. Det er god sammenheng i det Senterpartiet står for lokalt og det vi kjemper for nasjonalt.

Lokalsamfunnet er et sikkerhetsnett som gjør at de som sliter blir sett og fanges opp. Hvis skolene blir større og samles på færre steder, politiet sentraliseres og blir fjernere, NAV blir mindre tilgjengelig og frivilligheten får vanskeligere kår, blir hullene i sikkerhetsnettet større, og flere vil falle igjennom. Derfor sier Senterpartiet ja til tjenester nært folk; ja til et tilstedeværende politi; ja til å styre samfunnet nedenfra og mindre detaljstyring fra Stortinget eller EU-organer i Brüssel. Dette står i skarp kontrast til regjeringspartienes tvangssammenslåing av kommuner og fylker, fjerning av lensmannskontorer og ukritiske EU-tilpasning fjernt fra folks hverdag.

Sentralisering begrunnes ofte med større og robuste fagmiljøer. Det hjelper imidlertid ikke å ha færre og strammere knuter hvis trådene i nettet forsvinner.   Hvis du vil bidra til levende lokalsamfunn og et solid og finmasket sikkerhetsnett, gi din stemme til Senterpartiet.