Meny
Bli medlem
Ja, vi elsker dette landet!

Ja, vi elsker dette landet!

Kjære alle sammen! Gratulerer så mye med dagen!

I dag er det vår nasjonaldag. Norges nasjonaldag. En felles bursdag for oss alle sammen, og en festdag for det vakre landet vårt. I dag feirer vi vår selvstendighet og at Norge er et fritt, trygt og godt land å bo i.

Sist endret: 16.05.2021 #Østfold

- av Ole André Myhrvold, Kjerstin Wøyen Funderud og Lars Vegard Fosser, stortingskandidater for Østfold Senterparti 

I dag skulle rådhusplasser, skoler og forsamlingshus over hele Østfold vært fylt med barnelatter, korps, kor, taler, sang, pølser, is og festkledde østfoldinger. For andre året på rad må vi feire nasjonaldagen med restriksjoner og i kohorter. Vi savner det normale livet så inderlig. Vi savner å feire nasjonaldagen med dere, med sang, jubelbrøl og tog.

Selv om vi ikke feirer nasjonaldagen på en normal måte, må vi minne hverandre på hvorfor denne dagen er så viktig for det Norge vi elsker. På denne dagen i 1814, satt 112 menn seg ned på Eidsvoll og skrev vår grunnlov. Vi fikk en av datidens mest moderne grunnlover. Grunnloven var startpunktet for det moderne norske folkestyret. Det ble starten på det frie, demokratiske samfunnet vi er en del av i dag.

Grunnloven bygget på ideen om noen grunnleggende rettigheter for enkeltmennesket. Blant disse var ytringsfrihet, som gjør at hver enkelt av oss kan mene i vilden sky på gater og torg, i avisenes spalter og ikke minst på Facebook, Twitter og i andre sosiale medier. En annen rettighet var et vern mot tortur, som gjør at vi i dag har en rettstat der man skal dømmes av likemenn. Der alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist, og der regelen er at den som har gjort noe galt skal sone sin straff og igjen tre ut i samfunnet som en likeverdig. Det har gjort Norge til ett av verdens beste land å bo i.

Denne dagen handler ikke bare om historie og tradisjoner. Det er også en feiring av det Norge vi kjenner i dag. Det er en feiring av våre rettigheter og plikter, vår frihet og alt det som gjør at Norge er et så godt og trygt land å bo i. Sentrale verdier som samhold, likhet, respekt og toleranse er viktige for vårt mangfoldige samfunn. Dette er verdier som ikke blir overført fra generasjon til generasjon av seg selv, men verdier vi aktivt må velge å ta vare på. Det er viktig at vi fortsetter å ha forståelse for hverandres kulturer, som gjør at vi knytter enda sterkere bånd. Vi må kjempe for friheten til å være den vi vil. Vi må bygge et samfunn der vi har rom for ulikheter og respekt for hverandre, og ikke minst de som kommer etter oss. Norge skal være et godt land å bo i, uansett hvem du er eller hvilken bakgrunn du har.

17. mai er muligens den dagen i året hvor vi aller sterkest kjenner på det gode fellesskapet. Det siste året har vi østfoldinger vist hvor sterkt fellesskapet vårt er. Ingen skal være i tvil om at det norske folk står sammen i krevende tider. På en ny og annerledes måte har vi virkelig stilt opp for hverandre. Hjelpsomheten og omtanken mange gir og har gitt hverandre det siste året, har en stor verdi for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.

Dagen i dag er en festdag for alt vi har, og alt vi er i Norge. For oss handler det også om å ikke ta alt det vakre vi har for gitt, men at vi må jobbe for å beholde denne festdagen og vår frihet i hevd i all framtid.

Når vi ser rundt oss i verden, på land ikke så langt unna, ser vi at mange demokratier er under hardt press. Folkestyret kan ikke tas for gitt, og vi må legge til rette for at kommende generasjoner kan delta i og videreutvikle demokratiet.

Om få måneder er det stortingsvalg. Da har du mulighet til å vise at du ikke tar demokratiet for gitt. Ved å bruke stemmeretten din er du med på å forsvare folkestyret.

Senterpartiet skal fortsatt kjempe for grunnlovens verdier – for frihet, suverenitet og folkestyre. Vi skal kjempe for et samfunn som fremmer ulikheter og respekt. Vi skal kjempe for at forskjellene i samfunnet blir mindre. Vi skal kjempe for tjenester nær deg i ditt lokalsamfunn. Vi skal kjempe for levende byer og bygder. Vi skal kjempe for deg og hele Østfold!

Gratulerer så mye med grunnlovsdagen!

Denne artikkelen ble først publisert 16.05.2021