Meny

Lærere gir lærelyst

35297431152_14a9343b94_o.jpg-ole andre
Ole André Myhrvold

Skolestart betyr viktige møter mellom elever og lærere.  Sistnevnte gruppe er den viktigste faktoren for elevens læring. Det gode møtet mellom lærer og elev skaper motivasjon, mestring og lærelyst. I tillegg til lærerens kompetanse er tid viktig faktor for å realisere målsettingen om tidlig innsats mot den enkelte elev og elevgruppe uttaler Ole André Myhrvold.

Senterpartiet vil frigi mer tid til undervisning og begrense rapportering og testing til det nødvendige. I tillegg må respekten for lærernes rett til å gjøre faglige vurderinger styrkes. Senterpartiet vil bidra til å etablere sterke og faglige team rundt elevene, bestående av lærere, helsesøster, skolepsykolog, miljøarbeider, rådgiver og sosionomer.

Senterpartiet er, som de andre partiene, opptatt av å styrke kompetansen hos lærerne. Derfor vil vi blant annet utvikle et videreutdanningstilbud tilpasset den grunnkompetansen lærere med 30 studiepoeng i et fag har, slik at man slipper å begynne på nytt.

Senterpartiet vil også endre kompetanseforskriften slik at lærere utdannet før 2014 beholder undervisningskompetansen i samtlige basisfag. Da beholder vi gode lærere, istedenfor å risikere at folk slutter og stillingene dekkes inn av ansatte uten formell kompetanse.