Meny

Ta en weekend for Viken

Ole Andrè Myhrvold.jpg

Senterpartiet sier et klart nei til Viken. Senterpartiet sier ja til Østfold, ja til Buskerud og ja til Akershus. Vi trenger fylker som henger sammen, som gir folkestyre og bedre tjenester for de som bor der. Viken svarer ikke på noen av disse utfordringene. Snarere tvert om. I all sin geografiske latterlighet kommer den nye monsterregionen til å skape langt flere problemer enn den løser.

Det brenner et blått lys for Østfold, Buskerud og Akershus. På torsdag slås disse trolig sammen til det nye gigantfylket Viken. I blårøyken ser det nesten ut som folk som bor der og tjenestene er helt glemt. Dette skjer selv om ingen ser ut til å kunne si hva som gjør tjenestene bedre ved å slå sammen fjell-og-vidde-fylket Buskerud, korn-skog-og-kystfylket Østfold og forstadsfylket Akershus til det nye gigantfylket Viken. At Kristelig Folkeparti føler seg forpliktet av regjeringspartiene når det gjelder regionreform trenger jo ikke å hindre at man tar konsekvensene av at absolutt ingen utenfor Stortinget egentlig mener Viken er en lur konstruksjon. Et fylke som deles av en fjord, et nytt storfylke med Oslo som et hull i midten. Et fylke som strekker seg rundt 400 kilometer fra Hallingskarvet til Kornsjø, som grenser til Vestlandet i nord og Svinesund i sør.

Ifølge KrF er det heller ikke nå endelig om Viken vil bli etablert. KrF hevder nemlig at de vil stoppe sammenslåingen en gang til våren om regjeringen ikke gir de nye regionene betydelige nye oppgaver. Det hele er altså fullstendig i det blå (for ikke å si i det blåblå) og KrF har heller ikke stilt noen krav om hvilke oppgaver KrF mener skal tillegges denne nye regionen. I mellom tiden fortsetter sammenslåingsprosessene i de tre fylkene med uforminsket kraft - med hva det innebærer av kostander og slitasje på de menneskelige ressursene. Da kan vi jo bare tenke oss hvordan reaksjoner det blir, hvis KrF i april likevel snur og sier at: «Dette ikke blir noe av». Noen vil kanskje hevde at KrF her starter i feil ende.

KrF bør derfor gi Viken en lang weekend inntil man er enige om hvilke oppgaver disse nye regionene skal ha, og inntil KrF faktisk har bestemt seg for om dette er en lur idé! Om det ikke rokker ved KrF, burde hvert fall Fremskrittspartiet valgt å si stopp av hensyn til sløsing med skattebetalernes midler – selv om vi alle vet at deres mål er en nedleggelse av fylkeskommunene. Nå risikerer regjeringen sammen med KrF og Venstre å lage et byråkratisk monster uten forankring i befolkningen og uten at den skaper særlig mye bedre tjenester eller utfører sine oppgaver bedre enn det dagens fylkeskommuner allerede gjør.

Ole André Myhrvold
Stortingsrepresentant, Senterpartiet Østfold