Meny

Tall som teller i Helse-Norge

35297431152_14a9343b94_o.jpg-ole andre
Ole André Myhrvold

Senterpartiet mener du som pasient skal være garantert behandling, ikke fjernes fra helsekøen for å bedre statistikken, mens helseproblemene fortsatt er uløste. Senterpartiet mener avstanden er for stor fra Stortinget og ut til den virkeligheten pasientene opplever, og foretaksmodellen gjør at fokus flyttes fra helse og livskvalitet til økonomiske indikatorer og statistikk som ikke nødvendigvis speiler pasientenes og ansattes hverdag.

Som pasient ønsker man behandling - ikke en evig runddans med utredninger og konsultasjoner. I dag flyttes 9 av 10 pasienter ut av helsekøen med et pennestrøk, fordi de settes opp til utredning. Kortere tid på venteliste virker nærmest som statistisk triksing med tall. Jeg mener det riktige må være å telle dagene du må vente på behandling og til behandlingen faktisk virker, ikke dagene du må vente på et brev.

Sykdom har stor betydning for vår livskvalitet. Vi er friskere og lever lengre enn tidligere generasjoner, men fortsatt er det den fysiske og psykiske helsen som oppleves som det største hinderet på veien mot et godt liv for mange mennesker. Det gjøres en god jobb av dyktige og engasjerte medarbeidere i helsesektoren hver eneste dag. Mye fungerer veldig bra, men vi må fortsatt jobbe for at folk skal få rett behandling raskere, av hensyn både til den det gjelder og de pårørende.

Alle samfunnssektorer møter krav om telling og rapportering. Sykehus er ikke noe unntak. Noe rapportering er nødvendig for å sikre kvalitet og at pasienter får oppfylt sine rettigheter. Men det må ikke bli sånn at rapporteringen blir viktigere enn den faktiske helsehjelpen, og vi må være sikre på at det som telles faktisk gir nyttig informasjon. Senterpartiet vil gå til kamp mot unødig byråkrati. Vi vil at leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre ansatte i helsevesenet skal få bruke tida si mest mulig sammen med deg som trenger helsehjelp og behandling.

Vi har hørt mange ganger at folk står kortere tid i helsekø. Det er imidlertid bare 1 av 10 som tas ut av køen fordi de får behandling. Resten tas ut av køen fordi de plasseres i kategorien "uavklarte vurderingspasienter". Dette viser at rapportering og statistikk ikke fungerer som det skal. Når vi samtidig vet at sykehusene stadig presses hardere på økonomi, 310 millioner i kutt i vår helseregion bare i 2017, er det tegn på at situasjonen i Helsen-Norge ikke er så rosenrød som regjeringspartiene forteller.

Senterpartiet mener du som pasient skal være garantert behandling, ikke fjernes fra helsekøen for å bedre statistikken, mens helseproblemene fortsatt er uløste. Senterpartiet mener avstanden er for stor fra Stortinget og ut til den virkeligheten pasientene opplever, og foretaksmodellen gjør at fokus flyttes fra helse og livskvalitet til økonomiske indikatorer og statistikk som ikke nødvendigvis speiler pasientenes og ansattes hverdag.

Senterpartiet vil ha en tillits- og avbyråkratiseringsreform for sykehusene for nærhet, effektivitet og kvalitet. Vi må telle det som teller, nemlig om du får den hjelpen du trenger i tide.