Meny
2020 Reisende på Oslo Bussterminal

På lag med pendlerne

Jernbanen i Østfold trenger et løft, Sp vil jobbe for bedre punktlighet og flere avganger. Løsningen er  ikke omorganisering og privatisering, men økte  bevilgn inger til utbygging, materiell og vedlikehold.

Sist endret: 24.08.2021

Teksten er hentet fra en løpeseddel. Den kan du laste ned her

Senterpartiet sier JA

• til å rydde opp i regjeringens jernbane-reform - nei til EU’s 4. jernbanepakke

• til moderne tog og et fremtidsrettet tilbud for pendlere og andre reisende

• til å redusere bunn-fradraget og øke fradragssatsene for pendlerne

• redusere momsen på kollektivtransporten

• til å legge til rette for et godt utbygd kollektivnett og planfri tilkobling sør for Ski

• til å slå sammen kollektiv selskapet Ruter og Østfold Kollektivselskap for å få samordnet tilbudet til reisende i hele fylket.

• til å fortsette arbeidet for moderne intercity-løsninger rundt og mellom de store byene på Østlandet

• tilrettelegge for flere og gratis pendler parkeringer