Meny
Foto: Ragne B. Lysaker

Barn i lavinntektsfamilier må også få være med på aktiviteter

Den generelle prisøkningen påvirker alle, men aller mest de som hadde svak økonomi fra før. Barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge lever i et samfunn som til en viss grad ikke forstår hvordan dette påvirker dem. Østfold Senterparti mener vi som politikere må legge til rette for å bøte på noen av de negative konsekvensene ved å vokse opp i en lavinntektsfamilie.

Lav inntekt kan ha flere årsaker, men det er et faktum at både fysisk og psykisk helse til barn og voksne påvirkes av familiens økonomiske vilkår. Forsker Karin Gustavsen har gjennom sitt arbeid, blant annet i Drammen, vist hvordan barnevernet kan feiltolke fattigdom til å være omsorgssvikt.

Frivillighet har en viktig rolle i aktivitetstilbud på flere skoler, selv om opplæringen skal være gratis. Dette gjelder spesielt aktiviteter initiert av foreldrene. For mange familier er det ikke mulig å delta på sosiale aktiviteter som er finansiert ved hjelp av kronerulling eller dugnad (som f.eks. besøk på bowling, kino eller klatrepark) av både helsemessige og/eller økonomiske årsaker. Konsekvensen kan være at barn og unge ikke får deltatt på arenaer som er direkte beregnet på dem.

Barn og unge som får tilbud om å begynne på fritidsaktiviteter som f.eks. fotball og skolekorps kan stille spørsmålet: Hvor mye koster det å være med? Deretter velger de selv å ikke fortelle foreldrene om aktiviteter de anser å være for dyre, for å spare foreldrene for bekymringer.

Østfold Senterparti vil at:

  • at det må arbeides generelt for å spre kunnskap om hvordan barn og unges oppvekst i lavinntektsfamilier påvirker langt mer enn deres mulighet til å ha det «riktige» utstyret eller klærne
  • at kommunene prioriterer bistand til drift av utlånssentraler for fritidsutstyr og -klær
  • at skolene settes i stand til å tilby aktiviteter som utflukter og enkel overnatting uten bidrag i form av kronerulling eller dugnad
  • at alle kommuner setter av øremerkede midler til støtte for deltakelse på fritidsaktiviteter, og at denne støtten også må inkludere muligheter til å delta på mer enn trening eller øvelser lokalt. De aller fleste fritidsaktiviteter krever særskilt egenandel for deltakelse på samlinger og konkurranser – dette bør også barn i lavinntektsfamilier få mulighet til å delta på.