Meny
2020 Skogsbilvei, Rena, Hedmark

Vi må gå fra ord til handling – Utslippene må ned

Sist endret: 24.08.2021

Senterpartiet vil ha effektive klima løsninger som kutter utslipp, uten at det skaper større forskjeller mellom folk. Det betyr at tiltak må fungere uansett hvor man bor.

Teksten er hentet fra en løpeseddel. Den kan du laste ned her

Vi i Senterpartiet vil:

• Kutte avgift på biodrivstoff samtidig som det må produseres mer bio drivstoff i Norge. Senterpartiet har fore slått en storstilt satsing på norsk bio energi og avansert biodrivstoff i transport­sektoren i forbindelse med klima-meldingen. Regjeringen stemte imot.

•  Ha et forpliktende samarbeid med næringstransporten for å finne løsninger som fungerer og gjenoppta forhandlingene om et CO2-fond som havarerte med dagens regjering.

•  Plante mer skog.
Vi vil ha et mål for karbonbinding, en plan for å utnytte den norske skogressursen optimalt og støtte til skogplanting. Vi har ca. 1 million uproduktiv mark som kan plantes uten store konsekvenser for biomangfold. Grantrærne binder i løpet av en sommer like mye CO2 fra atmosfæren som det all veitrafikk slipper ut i løpet av et år.

•  Staten må bidra når næringslivet vil satse på klimavennlige løsninger basert på grønt, fornybart karbon. Sp har foreslått å opprette et statlig grønt investeringsselskap for å
bidra til strategiske investeringer og langsiktige lån.

•  Ha offentlig innkjøpsmakt. Senterpartiet har foreslått at miljø og klima skal vektes minst 30 prosent i offentlige anskaffelser og innføre klimaberegninger i større byggeprosjekter i offentlig regi.

•  Realisere to fullskala anlegg for karbonfangst og lagring innen 2025.

•  Bygge 10 000 hurtigladere over hele landet innen 2030.
Det er viktig å legge til rette for at også yrkestrafikanter, som blant annet taxinæringen, får nytte av disse.

•  Hjelpe norske bønder til mer klimasmart matproduksjon.
Regjeringen har krevd at jordbruket skal kutte utslippene med 5 millioner tonn fram til 2030. Men de stiller ikke opp med en krone for å bidra med denne enorme jobben. Senterpartiet vil opprette et Bionova for landbruket.

•  Produsere mer fornybar energi.
Vi må ruste opp eksisterende vannkraftverk og sette i gang satsing på havvind. Norge må få på plass regler, målsetting og et skikkelig samarbeid med industrien om en storstilt utbygging av havvind.