Mars

·         3. AU møte

·         13.Fylkesstyremøte

·         13. Fylkestinget

·         16-18. Landsmøte Senterkvinnene.

·         19.Sentralstyremøte

·         20. AU møte

 

April

·         4.Fylkesstyremøte

·         6-7 Landsstyremøte

·         23. Sentralstyremøte (tlf)

·         24 Fylkestinget

.         25. Årsmøte Rogaland Senterkvinner 

.         30 AU møte

·       

·          

 

 

Mai

·        2. Samling for nominasjonskomiteer. (Skjold Arna, Vindafjord) 

.        8. Samling for nominasjonskomiteer. ( Ålgård, Veveriet) 

·         24.Fylkesstyremøte

·         28-29. Ordførarkonferanse (Gloppen)

·         28-29 Sentralstyremøte

·         30 Distriktsvisemøte(Aksdal)

·         31. Distriktsvisemøte(Hjelmeland)

 

Juni

 

·         5.Distriksvisemøte (Ålgård)

·         12-13 Fylkestinget

·         20 AU møte

·         18 Sentralstyremøte

 

 

August

·         13 AU møte

.         20. Grillkveld på Tveit (Sandnes SP)

·         20 Sentralstyremøte (tlf)

·         23.Fylkesstyremøte

 
September

·         10 AU møte

.          19. Medlemsmøte i Sauda ( Sauda, Suldal, Hjelmeland og Vindafjord)

·         20. Fylkesstyremøte

·         17. Sentralstyremøte

Oktober

 

·         15 Sentralstyremøte

·         22 AU møte

·         23 Distriktsvisemøter

·         24 Distriktsvisemøter

·         25 Distriktsvisemøter

·         29 Landsstyremøte 

·         30 Fylkestinget

 

November

 

·         8.Fylkesstyremøte

·         9-11 Senterungdommen landsmøte

·         19 Sentralstyremøte (tlf)

·         24.Nominasjonsmøte

 

Desember

·         3 AU møte

·         11-12 Fylkestinget

·         12 Sentralstyremøte

·         13 Fylkesstyremøte

 

2019

 

Januar

 

·         8 AU møte

·         12. organisasjonssamling

·         24 .Fylkesstyremøte

 

Februar

 

·         15-16 Fylkesårsmøte

 

Mars

 

·         21-24 Landsmøte SP