facebook pixel
Dagny Sunnanå Hausken

Dagny Sunnanå Hausken

null

Relaterte saker på sp.no

15.august 2017

REGJERINGEN OG LANDBRUKSPOLITIKKEN

Landbruksminister Jon Georg Dale går hardt ut i Stavanger Aftenblad 2.august, og kritiserer Senterpartiet for å gi et feil inntrykk av Høyre og Frp sin landbrukspolitikk. Han mener det er blitt langt mer lønnsomt å være sauebonde på Vestlandet under denne regjeringen, og trekker fram økt beitetilskudd til dyr på utmarksbeite som et eksempel.

4.september 2017

Valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen

Hver gang valgfrihet i eldreomsorgen blir et tema i den politiske debatten, blir det av de blå partiene framstilt som om dette handler om den enkeltes mulighet til å velge mellom et offentlig og et privat omsorgstilbud. Det private tilbudet blir ofte framstilt som bedre enn det offentlige. Det er mange eksempler på private aktører som tjenere store penger på eldreomsorg. Vi trenger et offentlig tilbud som gir gode tjenester til den enkelte uavhengig av tykkelsen på lommeboka.