facebook pixel
Knud Idsø

Knud Idsø

null

Relaterte saker på sp.no

29.januar 2018

Senterpartiet i Strand sier nei til Jørpeland Kraft as sin søknad om endring av konsesjons søknad for utbygging av Dalen 2 kraftverk

Jørpeland Kraft as (JK) har søkt Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om endring av konsesjonssøknad fra 2014 for utbygging av Dalen 2 kraftverk som et enstemmig kommunestyre i 2014 samt NVE sa nei til på grunn av miljø- og naturkonsekvensene. Senterpartiet vil si nei til konsesjon.