facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Strand

Ledelse

Aktuelt i Strand

29.januar 2018
TIDLIG INNSATS – EIN TOM FLOSKEL?

TIDLIG INNSATS – EIN TOM FLOSKEL?

Grunngitt spørsmål til møte i Levekårsutvalet 30. januar 2018 ved Kjersti Tau Strand, Sp

29.januar 2018

Senterpartiet i Strand sier nei til Jørpeland Kraft as sin søknad om endring av konsesjons søknad for utbygging av Dalen 2 kraftverk

Jørpeland Kraft as (JK) har søkt Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om endring av konsesjonssøknad fra 2014 for utbygging av Dalen 2 kraftverk som et enstemmig kommunestyre i 2014 samt NVE sa nei til på grunn av miljø- og naturkonsekvensene. Senterpartiet vil si nei til konsesjon.