facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sogn og Fjordane

- med hjarte for heile fylket

Ein desentralisert struktur er grunnleggande i vår ideologi. Å kunne gje innbyggjarar og næringsliv eit mest mogleg likt tilbod over heile landet er viktig for Senterpartiet.

For oss vil arbeidet med å oppretthalde det tenestetilbodet vi har i fylket i dag stå heilt sentralt.

Ledelse

Aktuelt i Sogn og Fjordane

19.februar 2018
Valnemnda innstiller på attval av Sigurd Reksnes

Valnemnda innstiller på attval av Sigurd Reksnes

Valnemnda i Senterpartiet i Sogn og Fjordane innstiller samrøystes på attval av Sigurd Reksnes (Eid) som fylkesleiar i Senterpartiet for to nye år.  Reksnes vart første gang vald som fylkesleiar på fylkesårsmøte for to år sidan. 

19.februar 2018

Ledig stilling som organisasjonssekretær

Vår organisasjonssekretær går over i anna stilling og det er derfor ledig vikariat i heil stilling, med moglegheit for forlenging, som organisasjonssekretær i Senterpartiet iSogn og Fjordane frå 1. mars 2018.

Postadresse: Postboks 154
Besøksadresse: Grandavegen 32, 6823 Sandane
Epost: prv@sp.no
Tlf: 57 00 09 80