Program:
Kva er framtida for oppvekstsektoren, sett frå dei som jobbar der? Innleiing frå Hildegunn Hatlem og Gro Fivelsdal.

Ny generell del av læreplanen, kva er framtida sine utfordringar sett i lys av ny generell del? Lengre innleiing med Anne Tingelstad Wøien, medlem av kyrkje- utdannings- og forskingskomiteen
 
Praktisk retta opplæring. Innleiing og diskusjon om temaet: Praktisk retta opplæring – Kva eigenskapar og kompetanse er viktige mtp dei utfordringar vi veit samfunnet står ovanfor? Innleiing med: Steinar Strømsli - Utdanningsforbundet og Anne Kristin Førde – Fagforbundet.

Paneldiskusjon med Anne Thingelstad Wøien, Anne Kristin Førde og Steinar Strømsli.

Seminaret er gratis! – med innlagd servering av lunsj.

 Påmelding på e-post til lokallagsleiar i Hyllestad morten.askvik@hyllestad.kommune.no, eventuelt på telefon 9888 5997, seinast tysdag 30. mai 2017.

 

Kom og høyr den beste utdanningspolitikaren på Stortinget!