facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Nye Sogndal Senterparti

Nye Sogndal Senterparti vart skipa 20.10.18 som nytt Senterparti-lag for dagens kommunar Balestrand, Leikanger og Sogndal og for den nye storkommunen Sogndal.

Så lenge lokallaga Balestrand, Leikanger og Sogndal Sp held fram, vil Nye Sogndal Sp samarbeide med dei i tråd med samarbeids- og funksjonsdelingsmodellen som er vedteken av lokallagsårsmøta i Balestrand, Leikanger og Sogndal Sp.

STYRE

Leiar: Bente Sønsthagen – Sogndal

Nestleiar: Sindre B. Ramung – Leikanger

Styremedlem: Inge Rolf Torstad – Sogndal

Styremedlem: Malén Røysum – Leikanger

Styremedlem: Anders Dale  – Balestrand

Styremedlem: Kristin Rundsveen – Sogndal

Varamedlem:

1. vara: Olav Kåre Rendedal – Balestrand

2. vara: Turid Cecilie Oppedal – Leikanger

3. vara: Roy Kennet Rendedal – Balestrand

Ledelse

Kontakt