facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Selje

Ledelse

Aktuelt i Selje

07.november 2018
Nominasjonsnemda for Stad Senterparti er klar

Nominasjonsnemda for Stad Senterparti er klar

Stad blir ei langstrakt kommune med store avstandar. Senterpartiet si nominasjonsnemd for nye Stad kommune vil sikre ei god liste som har med kandidatar frå alle bygdelag.

19.oktober 2018
Stad Skipstunnel treng startløyving no

Stad Skipstunnel treng startløyving no

Senterpartigruppa på Fylkestinget tok opp saka om midlar til Stad Skistunnell på møte i Fylkesutvalet 18. oktober. Uttalen vart samrøystes vedteken.

Kontakt