facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Selje

Ledelse

Aktuelt i Selje

19.oktober 2018
Stad Skipstunnel treng startløyving no

Stad Skipstunnel treng startløyving no

Senterpartigruppa på Fylkestinget tok opp saka om midlar til Stad Skistunnell på møte i Fylkesutvalet 18. oktober. Uttalen vart samrøystes vedteken.

10.mars 2017
Senterpartiet vil utvikle kysten

Senterpartiet vil utvikle kysten

Folk på kysten av Sogn og Fjordane bør merke seg det som har skjedd sidan førre Stortingsval.

Kontakt