facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sør-Trøndelag

Vigjørdet_fb.jpg

Lagre

Ledelse

Aktuelt i Sør-Trøndelag

15.mai 2018

Iversen Stokke foreslås som leder

Iversen Stokke foreslås som leder

Leder i komiteen Ola Borten Moe er glad for å kunne presentere et sterkt lag til å lede Trøndelag Senterparti. Det er mange flere som vi bidra og Trøndelag Senterparti vil definitivt bidra til å videreutvikle et parti i videre vekst.

09.mai 2018
Senterpartiets prioriterer økt lærertetthet.

Senterpartiets prioriterer økt lærertetthet.

Kvalitet i skolen krever ikke bare nok undervisningstimer i det enkelte fag og en faglig dyktig lærer. Først og fremst trengs det nok tid til den enkelte elev

Adresse: Kongensgt. 30, 7012 Trondheim
Epost: sor-trondelag@sp.no
Tlf: 73 10 09 50