facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sør-Trøndelag

Vigjørdet_fb.jpg

Lagre

Ledelse

Aktuelt i Sør-Trøndelag

10.februar 2018

Nytt fylkesstyre valgt

Gunn Iversen Stokke ble på Trøndelag Senterparti sitt fylkesårsmøte 10.2.18 valgt til fylkesleder.

Leder for valgkomiteen Ola Borten Moe presenterte innstillingen for årsmøtet, før årsmøtet gikk løs på valget. Men det gikk fort unna, alle valg ble gjort enstemmige og det var full oppslutning om innstillingen hele veien.

10.februar 2018

Vedtatte resolusjoner

Vedtatte resolusjoner

Her kan du lese vedtatte resolusjoner fra fylkesårsmøtet 9 - 10.2.18 på Scandic Hell, Stjørdal.

Adresse: Kongensgt. 30, 7012 Trondheim
Epost: sor-trondelag@sp.no
Tlf: 73 10 09 50