Sør-Trøndelag

Vigjørdet_fb.jpg

Ledelse

Aktuelt i Sør-Trøndelag

16. juni 2017

Tidsfrister uten lovhjemmel

Kommunereformkameratene, H, FrP, KrF og V, har ingen lovhjemmel for å pålegge kommunene ekspressbehandling av kommunesammenslåinger, slik de krevde i  stortingsbehandlingen av forslaget om endringer i kommunestrukturen, skriver Heidi Greni.

8. juni 2017

Stor fylkesveisatsing fra Senterpartiet

- Senterpartiet foreslår storsatsing på fylkesveiene i revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjonen for 2018 og i Nasjonal Transportplan (NTP), sier sier Heidi Greni og Janne Sjelmo Nordås.

Adresse: Kongensgt. 30, 7012 Trondheim
Epost: sor-trondelag@sp.no
Tlf: 73 10 09 50