facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Telemark

·    Velkommen som medlem av Telemark Senterparti!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.
Fra 16. oktober og ut året koster det kun 100 kroner å bli nytt medlem!

I 4 år har den blå-blå regjeringen sentralisert Norge i rekordfart. Lensmannskontor er lagt ned, kommuner slås sammen med tvang, fylker legges ned og erstattes med regioner ingen vil ha. Fylkesmannen, politimesteren og 110-sentralen flyttes til Vestfold.

Dette er bare noen eksempler på saker der sentraliseringen rammer Telemark. Senterpartiet vil bygge samfunnet annerledes enn dette. Vi tror på HELE Norge, vi tror på HELE Telemark. 

Senterpartiet vil ha levende lokalsamfunn med et offentlig tjenestetilbud nær folk, som legger til rette for utvikling og vekst over hele landet.

Vi vil ikke legge ned og sentralisere det ene etter det andre.

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringen og flytte makt ut av Oslo.

Telemarksbenken på Stortinget har fått en  senterpartist gjennom Åslaug Sem-Jacobsen som vil jobbe for HELE Telemark! 

Viktig kontaktinformasjon

Stortingsrepr. Åslaug Sem-Jacobsen: mobil: 9023316,

e-post:  aslaug.sem-jacobsen@stortinget.no

Fylkesleder:  Olav Urbø, Tokke, Skafsåvegen 728, 3880 Dalen, mobil: 90765726, e-post: olav.urbo@t-fk.no,

Fylkessekretær: Sveinung Leikvoll, Leikvollv 79, 3825 Lunde, 91393570, e-post:  sle@sp.no

Fylkestingsgruppe fra og med oktober 2017:

Fylkesutvalg:Terje Riis-Johansen, gruppeleder og medlem av hovedutvalg for næring, 9756300

Beate Marie Dahle Eide, medlem av fylkesutvalg og hovedutvalg for kompetanse, 91739893

Olav Urbø, medlem av hovedutvalg for samferdsel, mobil 90765726

Heidi Herum, medlem av hovedutvalg for kompetanse, 93879275

Knut Jarle Sørdalen, medlem av hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv, mobil 99205783

I tillegg medlem av hovedutvalg for kultur, idrett og friluftsliv: Tor Peder Lohne, Drangedal, mobil 41516054

Ledelse

Aktuelt i Telemark

14.mai 2018
Nominasjonsprosessen til fylkestingsvalg 2019 er igang

Nominasjonsprosessen til fylkestingsvalg 2019 er igang

Vi har fått tilbakemelding at følgende av de sittende representantene stiller seg til disposisjon for gjenvalg:

Terje Riis-Johansen

Kathrine Kleveland

Jan Thorsen

Lise Marie Sommerstad

Anne Nora Oma Dahle

Knut Jarle Sørdalen

Beate Marie Dahl Eide

14.mai 2018
Tre skal vera eit hovudelement i det nye regjeringskvartalet

Olav Urbø: Tre skal vera eit hovudelement i det nye regjeringskvartalet

I dag handsamar Stortinget Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal vera eit hovudelement i det nye regjeringskvartalet

Postadresse: P.b. 1, 3833 Bø
Besøksadresse: Bøgata 32
Epost: sle@sp.no 
Tlf: 91393570