Meny

Velkommen til fylkesårsmøte 2019!

På fredag 1.mars får årsmøtet besøk av 1. nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe.

Her er programmet for årsmøte 2019:

VELKOMMEN TIL FYLKESÅRSMØTE I TELEMARK OG VESTFOLD SENTERPARTI 2019


Det blir herved innkalla til årsmøte i Telemark og Vestfold Senterparti på Quality Straand Hotell.
Møtet starter fredag kl 14.30 med frammøte og innkvartering og kaffe/rundstykker ved ankomst.
Fredag 1. og lørdag 2. mars på Quality Straand Hotell, Vrådal
Programmet blir som følgjer: 

Fredag 1.mars:

Kl 15.00: Åpning av fylkesårsmøte i Telemark Senterparti og Vestfold Senterparti med et kulturinnslag. Fylkesleder ønsker vel møtt og gir ordet til Ola Borten Moe, 1. nestleder Senterpartiet.

Kl 15.05: Et halvår før kommune-og fylkestingsvalget 2019». Innledning til generaldebatt Ola Borten Moe, 1. nestleder Senterpartiet, Sak 4

Kl 15.45: Generaldebatt etter Borten Moe sin innledning, sak 5

KL 17.00: 5 min pause før konstituering av fylkesårsmøtet.

Konstituering av fylkesårsmøtet, Opprop og valg av møtefunksjonærer. sak 2.

Åpningstaler ved fylkesleder Olav Urbø og fylkesleder Kathrine Kleveland, sak 3

Kl 17.30: Rapport fra stortingsarbeidet 2018 og vegen videre med kontakt organisasjonen i Telemark og Vestfold, ved stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen. Spørsmål og debatt.Sak 6

Kl 18.10: Fylkestingsprogram Vestfold og Telemark Sp, innledning ved leder av programkomiteen Per Harald Agerup, sak 7

Kl 18.30: Kort orientering om resolusjoner ved leder av resolusjonskomiteen.

Kl 18.40: Avslutning av dagens program.

Kl. 19.30 Årsmøtemiddag.


Lørdag 2. mars:


Kl 08.00: Frokost
Kl 09.00: Separate årsmøter for Vestfold og Telemark Sp
Handlingsplan for 2019 og opplegg for valgkampen 2019, innledning ved fylkesleder Olav Urbø  sak
8
Resolusjonshandsaming,presentasjon , leder resolusjonskomite,sak 9
Årsmelding for 2018, ved fylkesleiar Olav Urbø, sak 10
Årsmelding fra fylkestingsgruppa og orientering om sammenslåing Vestfold og
Telemark ved gruppeleder Terje Riis-Johansen sak 11
Regnskap for 2018, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll, sak 12
Budsjett for 2019, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll, sak 13
Valg etter lovene, ved leder i valgkomiteen Gunhild Lurås, sak 14
Kl 11.30: Pause og utsjekking
Kl 12.00: Debatt - votering på fylkestingsprogram 2019-2023
Kl 13.00 Melding om arbeidet i fellesnemnda fra Vestfold- Telemark. Valgkampen
2019. Avslutning og marsjordre ved fylkesordførerkandidat Terje Riis-Johansen, sak
14.
Kl 13.45: Lunsj