Klikk på lenkene nedenfor for å åpne sakene.

Sakliste fylkesårsmøte

Sak 2: Konstituering av fylkesårsmøtet og valg av møtefunksjonærer

Sak 8: Handlingsplan 2018

Sak 9: Resolusjonsbehandling fylkesårsmøte 2018 innstilling frå resolusjonskomiteen

Sak 10. Årsmelding 2017

Sak 11. Årsmelding fylkestingsgruppa 2017

Sak 12: Rekneskap 2017

Sak 13. Budsjett 2018

Sak 14: Innstilling fra fylkesstyra i Vestfold og Telemark til fylkesårsmøta ang.partimessige konsekvenser av sammenslåing Vestfold og Telemark

Sak 16: Valg etter lovene, innstilling frå valgkomiteen

Deltakerliste fylkesårsmøte 2018 pr. 0702