Meny
Trygve Slagsvold Vedum valg 2021

Fylkesårsmøte Telemark Senterparti

Følg lenkene så finner du sakene til fylkesårsmøtet.

Sak 1:Kort velkommen ved fylkesleiar Jon Rikard Kleven
Sak 2. Opprop ved fylkessekretær
Sak 3: Konstituering av fylkesårsmøtet
- 3 a. Valg av møtefunksjonærer
- 3.b. Åpent eller lukka møte
- 3 c. Forretningsorden
Sak 4: Opningstale ved fylkesleiar Jon Rikard Kleven
Sak 5: Innledning til generaldebatt, Terje Riis-Johansen, fylkesordfører og Åslaug Sem-Jacobsen, Stortingsrepresentant. Partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum innleder lørdag morgen klokka 0830.
Sak 6. Generaldebatt
Sak 7. Kort orientering om resolusjonsarbeidet ved leiar resolusjonskomite Karsten Tønnevold Fiane.
Sak 8. Handlingsplan for 2022 . Innleiing ved fylkesleiar Jon Rikard Kleven
Sak 9: Resolusjonshandsaming,presentasjon , leiar resolusjonskomite Karsten Tønnevold Fiane
Sak 10: Årsmelding for 2021, ved fylkesleiar Jon Rikard Kleven
Sak 11: Årsmelding frå fylkestingsgruppa ved gruppeleiar og fylkesordførar, Terje Riis-Johansen, fylkesordførar og Jan Thorsen, gruppeleiar
Sak 12: Rekneskap for 2021, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll
Sak 13: Budsjett for 2022, ved fylkessekretær Sveinung Leikvoll
Sak 14: «Vi aukar kompetansen i Telemark Senterparti», ved generalsekretær Kristin Madsen, SpS
Sak 15: Motivasjonsavslutning: Korleis prestere under press, og oppnå resultat – frå Team Telemark i langrenn til Team Telemark i Senterpartiet» ved dagleg leiar av Team Telemark, Hans Kristian Lahus
Sak 16: Val etter lovene, ved leiar i valgkomiteen Kjell A Sølverød