Meny

Her er den komplette liste for Kragerø Senterparti kommuevalget 2019

1. Knut Jarle Sørdalen, Sannidal

2. Grunde Wegarr Knudsen, Sannidal

3. Odin Dybdahl Aarlid, Sannidal

4. Anne Mette Bufjell Humlestad, Sannidal

5. Morten Moland, Sannidal

6.Kjell Tveitereid, Stabbestad

7. Marianne Berntsen, Kragerø

8. Kristine Støen Kivle, Sannidal

9. Ingeborg Lia Kivle, Kragerø

10. Jan Erling Wåsjø, Sannidal

11.Tore Asbjørn Frøvik, Stabbestad

12. Ole Gundersen, Jomfruland

13. Markus Lønne, Sannidal

14. Solfrid Klodvik, Kragerø

15. Håvard Knudsen, Sannidal

16. Pål Ove Kristiansen, Kragerø

17. Emil Lønne Fredriksen, Sannidal

18. Rikke Løkstad, Jomfruland

19. Erling Skarvang, Sannidal

20. Knut Melvin Kristensen, Helle

21. Knut Wåsjø, Sannidal

22.Mona Nielsen, Kragerø

23. Frode Isaksen, Sannidal

24. Arne Sørdalen, Sannidal

25. Ingrid Krafft Hellseng, Kragerø

26. Peder Aarø, Sannidal

27. Kristian Jørgensen, Sannidal

28. Øyvind V Fredriksen, Sannidal

29. Eirin Løvstad, Sannidal

30. Knut Martin Wåsjø, Kragerø

31. John Hansen, Stabbestad

32. Nils Jul Lindheim, Sannidal

33.Terje R Fuglestveit, Sannidal

34. Jan Ove Hop,Sannidal

35. Linn Mari Farsjø, Sannidal

36. Christian Grov Bohlin, Sannidal

37. Ragnhild Fuglestveit, SannidL

38. Thomas G Klausen, Sannidal

39. Hans Bjarne Kittilsen, Sannidal

40. Paul Tisjø, Sannidal

41. Mette Thorsen, Sannidal

0Arne