Meny

Vårt Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark Senterparti

Senterpartiet vil at vi som bor i Vestfold og Telemark skal ha gode tjenester – der vi bor! Store enheter gjør oss mennesker små. Nærhet og tilhørighet er det som skaper velfungerende lokalsamfunn. Et Vestfold og Telemark bygd nedenfra – med fokus på hva som er bra for oss som bor her – er Senterpartiets Vestfold og Telemark.

 

·         Vi vil ha en videregående skole for alle. En nærskole som har plass til ungdom med ulik bakgrunn og ulike interesser. En nærskole som er tilstede for ungdommen i alle deler av fylket.

·         Vi vil ha et politi som er tilstede – før noe galt skjer. Vi vil ha politibetjenten som har tid til å besøke ungdomsklubben og forebygge kriminalitet. Vi vil at folk skal slippe å bruke en hel arbeidsdag på å få pass. Vi vil ha lensmannen med autoritet i bygda si. Vi vil ha et politi som er nær folk, og et politi som er raskt på stedet når noe skjer!

·         Vi vil ha veier som er til å kjøre på! Vi vil fordele asfalten utover hele fylket. Vedlikehold av de veiene vi har er og blir det viktigste!

·         Vi vil ha et sykehustilbud som er friskt! Tønsberg, Skien og Notodden skal utvikles videre som fullverdige akuttsykehus. Sykehusene i Oslo skal i fremtiden fremdeles være spesialsykehus for innbyggerne i Vestfold og Telemark – ikke lokalsykehus! Vestfold og Telemark bør igjen selv få styre over sine sykehus!

·         Vi vil ha grønne, effektive busser! Folk over hele fylket skal ha en reell mulighet til å velge kollektivt. Gode busstilbud er bra for folk – og miljø!

·         Vi vil ha de kommunene som folk vil ha. Vi tror ikke at eldreomsorg og skoletilbud i seg selv blir bedre ved å slå sammen kommuner. God drift, flinke folk og en akseptabel økonomi gir gode tjenester, både i små og i store kommuner!

·         Flere statlige arbeidsplasser! Statlige arbeidsplasser bør fordeles bedre. Vestfold og Telemark fylke bør ha flere statlige arbeidsplasser enn i dag. Det er ingen grunn til ikke å flytte flere statlige arbeidsplasser ut fra et pressområde som Oslo. Vi er klare til å ta imot.

·         Vi vil produsere mer mat! Vestfold og Telemark er allerede i Norgestoppen som matprodusenter. På frukt og grønt har fylkets matprodusenter vist at de kan være best i landet. Vi kan både bli bedre der vi er best – og bli best der vi ikke allerede er det! Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ta et ansvar for at det skjer.

·         Vi har lite jord! Skal vi produsere mat i fremtiden må vi ha matjord! Vestfold og Telemark har mye god matjord i dag. Denne må vi ta vare på! God arealplanlegging og langsiktig forvaltning er svaret!

·         Vi skal være litt kjedelige! Vi har brukt mye penger i Vestfold og Telemark fylkeskommuner de siste årene. Nå må vi sørge for at vi prioriterer det viktigste først. Det hjelper lite med nye skolebygg hvis vi ikke har råd til lærere. Det hjelper lite med nye veiprosjekter hvis vi ikke tar vare på det vi har. Senterpartiet skal være det ansvarlige alternativet. Vi skal overlate Vestfold og Telemark i bedre stand til neste generasjon enn vi selv overtok det!

·         Vi skal være med på å redde verden! Vestfold og Telemark er i dag i front på å bruke mat- og landbruksavfall til å kjøre buss. Slik reduseres utslippene fra transport-, avfalls og landbrukssektorene. Det skaper også arbeidsplasser og gir et bedre miljø – både lokalt og globalt! Vi skal bruke vår erfaring og kompetanse til å bli bedre på klima og miljø – fordi det er lurt!