facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Troms

Troms mulighetenes fylke

Ledelse

Aktuelt i Troms

22.mars 2018
50 milliarder ekstra til Troms og Finnmark

50 milliarder ekstra til Troms og Finnmark

Fylkestinget i Troms foreslår at det legges 50 milliarder ekstra på bordet over en tiårsperiode til investering i infrastruktur for å ivareta det nye gigantfylket Troms og Finnmark.

Les hele saken i Folkebladet

16.mars 2018
Viktig seier for Senterpartiet!

Viktig seier for Senterpartiet!

I dag behandles Senterpartiets forslag om å frita nettselskap med under 30.000 kunder fra kravet om det funksjonelle skillet. Kravet om funksjonelt skille har vært sterkt kritisert av mange – både for å være byråkratiserende og fordyrende, men også fordi endringene ville slå særlig uheldig ut for mindre nettselskaper

c/o Ingunn-Merete Hals,
Dyrøyveien 1007, 9311 Brøstadbotn
Epost: imh@sp.no
Tlf: 93 85 23 17