Meny

Redd ambulanseberedskapen i Trøndelag!

Følgende resolusjon ble vedtatt på fylkesårsmøte i dag 08.02.19

Ingen helseforetak i landet klarer å oppfylle dagens anbefalte krav til ambulanseberedskap. Samtidig som pasienter venter uforsvarlig lenge på grunn av utilstrekkelig lokal tilstedeværelse i dag, legger helseforetakene frem forslag om ytterligere nedleggelser og sentralisering av ambulansetilbudet. 

Når det legges frem forslag om nedleggelse av ambulansetilbudet i en kommune, rammer ikke det kun kommunenes innbyggere men totalberedskapen for hele Trøndelag. Det er åpenbart at det blir mindre personell og materiell for å håndheve behovet når antallet ambulanser reduseres. Fem færre ambulanser vil være fem færre til å utføre akutte oppdrag og redde liv.

Ambulansetjenesten er avgjørende for et godt akuttilbud utenfor sykehus. Kompetansen og utstyr i ambulansebilene er kraftig forbedret de siste årene. Da er det grunnleggende feil at dette blir brukt som argument for at tjenesten må sentraliseres vekk i fra distriktene, og annet kommunalt personell må overta helseberedskapen der.

Når det står om minutter avgjør lokal ambulansetjeneste forskjellen mellom liv og død.

Trøndelag Senterparti mener at:

-  At en nedskalering eller sentralisering av ambulanser i Trøndelag ikke kan aksepteres.

-  Ambulansetjenesten må operere innenfor rammen av anbefalt responstid.

-  Regjeringen må ta det overordnede økonomiske og organisatoriske ansvaret for at det opprettholdes en forsvarlig ambulanseberedskap nært folk.