Meny

Aktiv ungdomsinnvolvering

Følgende resolusjon ble vedtatt på fylkesårsmøte i dag 09.02.19

Trøndelag er et langstrakt fylke med store og små kommuner, et levende kultur- og organisasjonsliv, desentralisert utdanningstilbud, samt. et næringsliv med små og store bedrifter som står for verdiskapning som kommer Trønderen til gode. 

I fremtida er det likevel ungdommen som blir avgjørende, og da er det viktig at dette blir tatt hensyn til igjennom aktiv involvering av ungdom i hele Trøndelag. Ungdomsinvolvering på alle politiske nivå i fylket er en høy prioritet for Senterpartiet. 

I dag finnes det flere arenaer hvor ungdom kan engasjere seg, for eksempel ved å melde seg inn i interesseorganisasjoner, eller politiske ungdomsorganisasjoner. Fylkeskommunen skal både være tilrettelegger for frivillige organisasjoner, men samtidig også legge til rette for økt involvering i egen organisasjon. 

I dag har man en stor konferanse for samfunns- og næringsliv i Trøndelag, hvor ungdommen dessverre er utelatt. Senterpartiet ønsker å se på muligheten for å utvikle en konferanse av, og for ungdom.

Videre må det utvikles gode system for medvirkning, som for eksempel kan tas i bruk av lokale ungdomsråd. Ungdomsråd er lovfestede, partipolitisk uavhengige organ, som er gode arenaer for å deltakelse og engasjement blant ungdom lokalt. Senterpartiet er glad for at det må etableres ungdomsråd i alle trønderske kommuner. Ungdom er en stor og viktig gruppe i lokalmiljøet som må involveres. I tillegg ønsker vi å legge til rette for at en eller flere representanter fra alle ungdomsråd få mulighet til å møte, samt. tale i kommunens øverste organ.

Ungdommen er fremtida, og dette vil Senterpartiet ta på alvor igjennom aktiv involvering i politiske prosesser.  

Trøndelag Senterparti vil: 

- Øke engasjementet blant ungdom i hele Trøndelag, ved å legge til rette for frivillige organisasjoner med formål knyttet til dette. 

- Jobbe for at Trøndelag Fylkeskommune skal være en aktør som tar ungdom sine innspill på alvor, bla. innen utvikling av det videregående opplæringstilbudet.

- Videreutvikle ungdomsrådene som arena for å skape politisk engasjement.