Nær folk i hele Norge!

Valgliste

Kandidatnr Navn Bosted Fødselsår
1 Siv Kristin Remetun Lånke Nerskogen 1978
2 Rolf Arne Fredriksli Bruholt Grindal 1969
3 Janne Olette Midtli Eggan Ulsberg 1979
4 Ragnhild Kulbrandstad Stene Grindal 1978
5 Vegar Hyttebakk Innset 1984
6 Tormod Herre Grindal 1975
7 Eva Sem Berkåk 1977
8 Olav Aasmyr Grindal 1976
9 Odd Roger Eggan Berkåk 1965
10 Arild Stene Grindal 1970
11 Sigrid Svahaug Innset 1994
12 Stein Robert Haugen Tverdal 1973
13 Ine Marie Pedersen Berkåk 1993
14 Håvard Reitås Grindal 1972
15 Tore Ovar Uvsløkk Stamnan 1969
16 Anders Voll Voll 1980
17 Jorid Hinsverk Voll 1972